Vážení obchodní partneři,

představujeme Vám skupinu Living Development, která patří mezi významné developery v jižních Čechách. Díky personálnímu složení managementu a akcionářů je s péčí řádného hospodáře dbáno na správné a dopředu plánované čerpání rozpočtů a dodržení časových harmonogramů jednotlivých staveb a obchodních transakcí.

Na řízení společnosti se podílí odborníci z oblastí projektového řízení, stavební výroby, realitního obchodu, marketingu a finančních služeb.

V Living Development se zaměřuje na obchody s nemovitostmi a realizování developerských projektů. Zhodnocení kapitálu (ROE) je požadováno na úrovni 50% a projekty jsou typicky financovány kombinací vlastního kapitálu, bankovního financování a dluhopisového financování.

Důležitá je činnost v oblasti prodeje a marketingu. U projektů je dosahováno 70% prodejů jednotek a pozemků při dokončení stavby. Prodej realizuje vlastní zkušený tým. Skupina spolupracuje se zavedenými bankami jak v oblasti financování projektů, tak při spolupráci s hypotečními útvary těchto bank. Tím je zajištěna realizace prodeje jednotek a pozemků pro kupujícího vždy s minimální administrativní náročností.

Aktuálně můžete investovat do projektu Vráto Na Pěšině.

Informace o dluhopisu

Eminent

Living Development s.r.o., se sídlem Lidická tř. 1019/182, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO: 08793514, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 28688

Název dluhopisu

LD 4/2025

Jmenovitá hodnota dluhopisu

50.000 Kč

Podoba dluhopisu

Listinný cenný papír

Forma dluhopisů

Dluhopisy jsou vydány Emitentem jako listinné cenné papíry na řad, v předpokládaném celkovém počtu 500 kusů, každý o jmenovité hodnotě 50.000 Kč.

Emisní kurz

100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování po Datu emise bude určen Emitentem.

Minimální investice

Od 200.000 Kč.

Datum emise

1. 4. 2020

Předpokládaný objem emise a Maximální objem emise

25.000.000 Kč

Výnos

6 % p.a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu

Den výplaty výnosu

Den výplaty úrokového výnosu připadá vždy na 1.8., 1.12., 1.4. příslušného kalendářního roku, přičemž první den výplaty výnosu připadá na 1.8. 2020 a konče dnem 1.4.2025.

Den konečné splatnosti

1. 4. 2025

Ondřej Kadlec

Finanční ředitel

Kontaktujte nás

A my se vám co nejdříve ozveme.


Fakturační údaje:

Living Development s.r.o., Lidická tř. 1019/182, 370 07 České Budějovice 7, IČ: 087 93 514

Compare listings

Compare